Haberler

DTCF Dergisi / DTCF Journal Yazı İşleri ve Yönetim Kurulu / Editorial Board

Öz


• Cumhurreis İsmet İnönü Fakültemde

• Dördüncü Türk Dil Kurultayı

• Birinci Ankara Üniversitesi Haftası

• Galatyanın Olympos Dağı'nın Keşfi İçin Yapılan Tetkik Gezisi Hakkında İlk Rapor

• Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde İlmî Çalışmalar

• Fakültemizde Kütüphanecilik Kursu


Anahtar Sözcükler


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Haberler; İsmet İnönü; Bilimsel Çalışmalar; Dördüncü Türk Dil Kurultayı; Birinci Ankara Üniversitesi Haftası; Kütüphanecilik Kursu; Galatya-Olympos Dağı-Tetkik Gezi

Tam Metin:

PDF