Yayımlar Üzerinde

Suut Kemal YETKİN, Hamdi Ragıp ATADEMİR, Necmettin Halil ONAN, Adile Maksudi AYDA, Muzaffer Şerif BAŞOĞLU, Behice SADIK BORAN

Öz


.•  SUUT KEMAL YETKİN; Mazhar Şevket İpşir’in, Rönesans Sanatı,

[İpşir, Mazhar Şevket. Rönesans Sanatı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1942. (İstanbul: Kenan Basımevi).]

• HAMDİ RAGIP ATADEMİR; Arnold Reymond’un, Lojik Prensipleri ve Muasır Tenkit,

[Reymond, Arnold. Lojik Prensipleri ve Muasır Tenkit. Çeviren: Hilmi Ziya Ülken. Ankara: Maarif Maarif Vekaleti, 1942.]

• NECMETTİN HALİL ONAN; Mevlâna’nın, Mesnevi Tercümesi-Mesnevi I.

[Mevlâna. Mesnevi Tercümesi-Mesnevi I. Çeviren: Veled Çelebi Izbudak. Bu tercümeyi muhtelif şerhlerle karşılaştıran: Abdülbaki Gölpınarlı. Ankara: Maarif Vekaleti, 1942.]

• ADİLE MAKSUDİ AYDA; Beaumarchais’in, Figaro’nun Düğünü,

[Beaumarchais. Figaro’nun Düğünü. Çeviren: Reşat Nuri Darago. Ankara: Maarif Vekaleti, 1942.]

• MUZAFFER ŞERİF BAŞOĞLU; E. C. Tolman’ın, Hayvanlarda ve İnsanlarda Gayeli Behavior (Purposive Behavior in Animals and Men).

[Tolman, E. C. Hayvanlarda ve İnsanlarda Gayeli Behavior (Purposive Behavior in Animals and Men). Çıkaran: Richard M. Elliot. New York: The Century Co., 1932.]

• BEHİCE SADIK BORAN; Robert S. Lynd ve H. M.’nin, Geçiş Halinde Orta Şehir (Middleiotvn in Transition).

[Lynd, Robert S. ve H[elen] M[errell] [Lynd]. Geçiş Halinde Orta Şehir (Middletown in Transition). London: Constable and Co.,1937.]

adlı eserleri tanıtmışlar ve eserler ile ilgili görüşlerini belirtmişlerdir.


Anahtar Sözcükler


Rönesans Sanatı; Lojik Prensipleri ve Muasır Tenkit; Mesnevi Tercümesi-Mesnevi I; Figaro’nun Düğünü; Hayvanlarda ve İnsanlarda Gayeli Behavior; Geçiş Halinde Orta Şehir

Tam Metin:

PDF