Haberler

DTCF Dergisi Yönetim Kurulu / DTCF Journal Editorial Board

Öz


• Atatürk’ün Dördüncü Ölüm Yılı

• Namık Kemal’in 54. Ölüm yılı

• Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

• Doğu Anadolu Kars bölgesinin Tarih öncesi araştırmalarına dair ilk not

• Serbest Dersler

• Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Türk Osmanlı medeniyeti ve san’atı üzerine konferanslar

• Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde İlmî çalışmalar

• Yeni Doktorlarımız

• Aristo’nun eserlerini tercüme komisyonu

• İngilizceden seçme denemeler

• Fakültemizden ayrılan profesör ve doçentler

• Tayin ve terfiler

• İngiliz Psikoloji Cemiyeti


Anahtar Sözcükler


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Haberler; Atatürk’ün Dördüncü Ölüm Yılı; Namık Kemal’in 54. Ölüm Yılı; Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü; Kars Bölgesinin Tarih Öncesi Araştırmaları; Serbest Dersler; Aristo’nun Eserlerini Tercüme Komisyonu

Tam Metin:

PDF