Sanat Eseri ve Hayatı

Suut Kemal YETKİN

Öz


Sanat tarihi, sanat eserlerini anlatan tarihtir. Bunun yanında; sanatkârların biyografileri veya yaşadığı ekonomik ve sosyal çevrelerin de tasviri olmuştur. Ancak, bu şekilde sanat tarihi görüşünden uzaklaşılmaya başlanmıştır. Sanatın derinliklerine inmek için yalnız eserin şeklinin üzerinde durmak ve sanatkârın diğer eserleri ve diğer sanatkâr neslinin eserleri ile karşılaştırmak gerekir. Bunun yanında gerçek sanat tarihi, sanatkârların veya sosyal çevrelerinin tarihi değil, o sanatkârın ürettiği eserin hayatı ve o hayatların tarihidir.

Anahtar Sözcükler


Sanat Tarihi; Sanat Eseri Değerlendirme; Estetik Değerlendirme

Tam Metin:

PDF