Tiyatro Problemi

İsmail Hakkı BALTACIOĞLU

Öz


Bir şeyi olduğu gibi, kendi tabiatı üzerinde tanımak çabası, bilimsel bir durumdur. Ancak konusunu objektif olarak tanımak ödevini taşıyan bilimin de kendine göre bir çalışma alanı ve sınırları vardır. Bilim, bu tanımayı yalnız “nasıldır, nasıl oluyor?” sorusuna cevap vermek için yapar. Yoksa bilim “tiyatro nedir?” sorusuna cevap vermek için çalışmaz. “Tiyatro nedir?” Bu soruya cevap vermek, bilimin değil, belki felsefenin ödevidir. Felsefe, şeyin takıntıları ile değil, şeyin kendisiyle uğraşır. Öyle ise “tiyatro nedir?” problemi, ne tenkit ne de bilim problemi olmayıp, ancak bir felsefe problemidir. Bu problemi çözmek için tiyatroyu, tiyatro olmayan hür türlü takıntılardan ayırmak ve kendi başına bırakmak gerektir. Bu makalede, konu; Eklektik Anlayış, Tiyatronun Ögeleri, Sahne, Perde, Dekor, Makyaj, Kostüm, Rejisör, Piyes, Aktör, Aksiyon, Deklamasyon alt başlıklarında incelenmiştir.


Anahtar Sözcükler


Tiyatro; Eklektik Anlayış; Tiyatronun Ögeleri; Sahne; Perde; Dekor; Makyaj; Kostüm; Rejisör; Piyes; Aktör; Aksiyon; Deklamasyon

Tam Metin:

PDF