Goethe'nin Sanat Görüşü

Melahat ÖZGÜ

Öz


Bir bütün halinde toplanamayan, bir ana fikirle belirlenemeyen dağınık görüşler, bir sistem kuramadıkları için estetik kitaplarında yer alamazlar. Bundan ötürüdür ki, Goethe’nin sanat görüşü hiç bir yerde başlı başına bir bölüm dolduramaz. Buna rağmen onun bu alandaki görüşlerinin, özellikle devri, şahsiyeti ve edebî yazıları için önemi büyüktür; ve yeni görüşlere temel olmuştur. Goethe’nin ruhunda bütün ömrünce sanat aşkı sönmemiş, kafasında sanat anlamı silinmemiştir. Sanat nedir? Nasıl doğar? Hangi isteğe dayanır? Sanat eserleri deyince ne anlaşılır? Sanatın içi nedir? Dışı nedir? O, bütün bu sorulara cevap vermiş, her biri üzerinde durmuştur.

Anahtar Sözcükler


Goethe; Sanat; Sanat Görüşü

Tam Metin:

PDF