Hind'de Köy ve Şehir

Walter RUBEN, Nusret HIZIR (Çev.)

Öz


Hind tarihi; memlekete giren birçok kavim ve kültürlerden oluşmakta ve Avrupa, Çin gibi ülkelerin tarihi gibi incelenmelidir. Karmaşık ve detaylı bir geçmişe sahip olan Hind tarihinin kısım kısım incelenmesinde fayda vardır. Sosyal yaşam, dini geçmiş, coğrafi yapısı yanında Hindistan’a eklenen kavimlerin yaşam tarzları da önem taşımaktadır. Köy ve şehir hayatı arasındaki farklılıklar, toprak yapısı, tarımın gelişmesi gibi etkenlerden dolayı giderek artmıştır. Köy hayatı, dağlık alandaki köyler ve şehir merkezlerine yakın köyler olmak üzere iki parçada işlenir. Hind köy ve şehir kültürünü, Asya kültürlerinin altın parçası olarak benimsemek gerekirse; bu kültürün siyasası, edebiyatı, felsefesi, dini, sanatı yanında sosyolojisi, etnolojisi, prehistoryasını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Anahtar Sözcükler


Hint Kültürü; Hint Tarihi; Hint Şehir Kültürü; Hint Kırsal Yaşamı

Tam Metin:

PDF