Irkların Doğuşu

Seniha TUNAKAN

Öz


İnsanlık, bir tür olarak, tam anlamıyla birliği teşkil etmektedir. Bu nedenle hayvanlardan tamamen ayrıdır. Bu ilişkinin kökenine inildikçe farklılıklar ve değişkenlere rastlanmakta, bunların irdelenmesiyle ırk tanımı ve türleri ortaya çıkmaktadır. Irkların doğuşu, veraset biyolojisi yoluyla anlatılmakta, mevcut ırkların doğuş tarihi yerine, geniş anlamda ırk teşekkülü meselesi kabul edilmektedir. İnsan ailesi ırklara ayrılmış, bu, bir problem ve hareket noktası olarak kabul edilerek, çözümü iki yolla mümkün kılınmıştır. Bunlardan ilki, ırk tarihi; diğeri ise veraset araştırmalarıdır. Söz konusu makalede, insan ırkını dört büyük kolda sunulmuştur: Australid, Europid, Negrid ve Mongolid.

Anahtar Sözcükler


İnsanlık Tarihi; İnsan Irkı; Irk Araştırmaları; Biyoloji; Aile İlişkileri

Tam Metin:

PDF