İptidai Cemiyetlerde Edebi Şekillerin İşlevi

Zekiye SÜLEYMAN EGLAR

Öz


İptidai cemiyetlerinin (ilk topluluklar) edebiyatlarının esasını, masal ve türküler oluşturur. Franz Boos, mevcut edebi şekillerin içerik itibariyle benzer olmadıklarını ve aynı tarzda dünyaya yayılmadıklarını göstermiştir. Bazı edebi şekillere ancak belli bölgelerde rastlanmakta ve başka bölgelerde bulunmamaktadır. Bunlara örnek olarak; darb-ı meseller, bilmeceler ve epik edebiyatı sayabiliriz. Bu çalışmada, üç ayrı cemiyette edebi şekillerin sosyal işlevi anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İlk Topluluklar; Edebi Türler; Edebi Şekiller; Edebiyat Toplulukları; Sosyal Yaşam ve Edebiyat

Tam Metin:

PDF