Sosyoloji Anlayışında İkilik

Behice SADIK BORAN

Öz


Sosyoloji; fizik, kimya, biyoloji bilimlerinin durum ve verimi ile kıyaslanacak bir bilim değildir. Tüm zamanlarda, sosyoloji, birbirinden farklı zıt görüşleri içine alan sosyolojik ekolleri/yöntemleri barındırır. Sosyolojinin müspet bilim olup olmaması ikilemi günümüzde devam etmesine rağmen, çalışma ve araştırmalar, müspet bilim olduğu yönünde sonuç vermektedir. Determinizm âlemi ve hürriyet âlemi, ikiliği, insan âleminde hür irade olup olmadığını irdelerken, düşüncelerin olumlu sonuç vereceğini işaret etmektedir.

Anahtar Sözcükler


Sosyoloji; Determinizm; Sosyal Bilimler; İkilik

Tam Metin:

PDF