Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım

M. Şükrü AKKAYA

Öz


Memleketimizin geniş çevresi dolayısıyla Uygur kültürünün büyüklüğü henüz ölçülebilmiş değildir. Uygurların kültür, sanat, bilim ilerlemeleri, coğrafi araştırmaların yanı sıra plastik sanatlarda da eserler verdiği bilinmektedir. Kandıhar, Uzun Kılıçlı Şövalyeler, Eski Türk İslam üslubu olmak üzere, Uygur resim sanat üslubu beş kısma ayrılmıştır. Uygurların matbaacılık, edebiyat, iktisat, yazı üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Her ne kadar sınırları ölçülemese de, Uygurların etkileri günümüzde halâ önemini korumaktadır.

Anahtar Sözcükler


Orta Asya Türk Tarihi; Uygur Türkleri; Uygur Dili; Uygur Kültürü; Uygur Sanatı

Tam Metin:

PDF