Coğrafya ve Felsefe

Şinasi ALTUNDAĞ

Öz


Her bilimin içeriği, gerçekleri bulmak için izlediği ettiği yol, yani kısaca metodu, bulduğu sonuçların kontrolü gibi, o bilime başlandığı anda değil, bu bilimde oldukça geniş bir bilgiye sahip olunduktan sonra meydana gelirler. Çünkü her bilim objesinin içeriği, gerçekleri bulmak için kullandığı metod, özel bir inceleme konusu olmadan önce, bilim, bir varlık olarak mevcuttur. Bundan dolayı bilimlerde, felsefî incelemeler ve metodları daha önce gelişen bilim gruplarında, diğerlerinden daha önce belirirler. Coğrafya’ya gelince durum değişmektedir. Coğrafya, bünyesini, birçok yardımcı bilimlere temellendirerek kurmaktadır; ancak, temele doğrudan doğruya bağlı değildir. Bundan dolayı coğrafyanın matematik, fizik ve tarih gibi, felsefeye de bir yakınlığı yoktur. Coğrafya öyle özel bir yapıdır ki, bünyesinde felsefenin etkisine karşı, diğer bilimlerde bulamadığımız bir engel taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Felsefe

Tam Metin:

PDF