Ahlâk Üzerine Mektuplar: Descartes'dan Elisabeth'e

René Descartes, Mehmet KARASAN (Çev.)

Öz


Descartes’ın, tanrı, evren, ruh, beden, madde ve tutkunun bu hayat sonrasındaki durumu ve bunlar gibi soyut varlıkları hakkında görüşlerini yazdığı mektupların en bilinenleri, Prenses Elisabeth’e ithafen yazmış olanlardır.

Anahtar Sözcükler


Aydınlanma Çağı; Fransız Filozofları; Rasyonalizm; Bilim Tarihi; Ruh; Ahlak; Aydınlanma Felsefesi; Mektuplar; Rene Descartes; Kraliçe Elisabeth

Tam Metin:

PDF