Yayımlar Üzerinde

Pertev Naili BORATAV, Bekir Sıtkı BAYKAL, Halil İNALCIK, Mustafa Selçuk AR, Nermin AYGEN, Halil DEMİRCİOĞLU

Öz


• PERTEV NAİLİ BORATAV; Konuşmalar,

[Konuşmalar. Ankara: C. H. P. Halkevleri. Broşür 1: Birinciteşrin 1940; Broşür 2: Temmuz 1941; Broşür 3: Birinciteşrin 1942.]

• BEKİR SITKI BAYKAL; Enver Ziya Karal’ın, III. Selim’in Hatt-ı Hümayunları,

[Karal, Enver Ziya. III. Selim’in Hatt-ı Hümayunları. Ankara: Türk Tarih Kurumu,1942.]

• HALİL İNALCIK; László Rásonyi’nin, Dünya tarihinde Türklük,

[Rásonyi, László. Dünya tarihinde Türklük. Ankara: İdeal Matbaası, 1942.]

• MUSTAFA SELÇUK AR; Gilgameş Destanı,

[Gılgamış Destanı. Çev. Muzaffer Ramazanoğlu. İstanbul: Aydınlık Basımevi, 1942.]

• NERMİN AYGEN; Ömer Özek’in,Türklerde Kan Grubu Dağıtımı Üzerinde Araştırmalar,

[Özek, Ömer. Türklerde Kan Grubu Dağıtımı Üzerinde Araştırmalar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 5 (22-23), 1942.]

• HALİL DEMİRCİOĞLU; Etnoloji ve Tarih 

[Lehrbuch der Völkerkunde. Unter Mitunrkung von Fachgenossen herausgegeben von Konrad Theodor Preuss) Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1931.]

adlı eserleri tanıtmışlar ve eserler ile ilgili görüşlerini belirtmişlerdir.


Anahtar Sözcükler


Konuşmalar; III. Selim’in Hatt-ı Hümayunları; Dünya tarihinde Türklük; Gılgamış Destanı; Türklerde Kan Grubu Dağıtımı Üzerinde Araştırmalar; Etnoloji ve Tarih

Tam Metin:

PDF