Türkiye Yüksek Etüdler Enstitüsü Hakkında

Şevket Aziz KANSU

Öz


Türkiye'nin izlemek zorunda olduğu ana sorunlar; Türkiye'nin tabiat enerjilerinin incelenmesi, Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'nin genel kültürü’dür. Bu üç soruna yönelik olarak, bilim ve teknik alan uzmanlarının bu konular üzerinde araştırmalarını bir taraftan kanalize edecek ve diğer taraftan yönlendirecek bir itici güç gerektir. Bu güç, Türkiye Yüksek Etüdler Enstitüsü adını taşıyacak bir kurum olmalıdır.

Anahtar Sözcükler


Bilim; Teknik; Araştırma; Türkiye Yüksek Etüdler Enstitüsü

Tam Metin:

PDF