Filoloji Bakımından Türkler ve Komşuları

Necip ÜÇOK

Öz


İğreti kelime ilişkileri üzerine yazılan bu makalede, milâttan 3500 yıl önce hangi milletlerin Türklerin komşuluklarında oturdukları araştırılmıştır. Makalede, Türklerin, Orta Asya steplerinde, özellikle bu stepin batı bölgesinde, Hazer denizine daha yakın olan taraflarda oturdukları; Sümerlerle iğreti kelime ilişkileri de göz önünde bulundurularak, bu yurdun, daha güney batıya, Hazer denizine doğru uzandığı ve M.Ö. 4üncü bin yılın ortalarına doğru Türklerin komşularının, doğuda Çinliler, kuzey doğuda yine aynı dilbirliğine mensup olan Moğollar, kuzey batı ve batıda Finougriyenler veya daha geniş anlamda Urallılar, güney batıda, Urallarla Kafkaslar arasında Indogermenler ve nihayet güneyde de Sümerler olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Dilbilim; Filoloji; İğreti Kelimeler; Türk Dili; Dil Etkileşimi; Komşu Diller

Tam Metin:

PDF