Eski Çin Kültürü ve Türkler

Wolfram EBERHARD, İkbal BERK (Çev.)

Öz


Makalede, Çin kültüründen önce varlık gösteren yerel kültürler incelenmiş ve M.Ö. 2500 civarında, günümüzde anlaşıldığı biçimde Çinlilerin var olmadığı iddiaları ele alınmıştır. Bu bağlamda farklı bölgelerden ayrı kültürlerin altı çizilmiştir. Ayrıca, Anadolu’nun eski sakinlerine benzeyen "Lung – shan – Kültürü" incelenmiştir. Buna ek olarak, eski iki düşman olan dağ yerlileri ve kuzeydeki Türk Mongol göçmenleri hakkında bilgilere yer verilmiş; doğu kültürü ve Türk Mongol kültürünün etkileri ile ilişkileri açıklanmıştır. Makalenin sonunda, adı geçen Çin kültürüne ilişkin incelemeler yer almıştır.

Anahtar Sözcükler


Çin Kültürü; Türkler; Lung-Shan Kültürü