Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı?

Cevdet PERİN

Öz


Tanzimat’tan sonra Türk Edebiyatı’nın roman ve hikâyelerinde Fransız etkisi görülmektedir. Tanzimat romanı denildiğinde akla ilk gelen isim, Ahmed Midhat Efendi’dir. Yaşamında geçirmiş olduğu süreç ve Fransız edebiyatına olan ilgisi, kendisinin bu alana yönelmesindeki en büyük etkenlerden birisidir. Fransız ve Türk edebiyatı arasında köprü vazifesi gören Ahmed Midhat, Servet-i Fünun romanın doğmasında da büyük rol oynamıştır. İlerleyen süreçte birçok Fransız edebiyatçıdan etkilenecek olan Ahmed Midhat, Bağdat’ta bulunduğu sürede kendisine Doğu Edebiyatı’nı Can Muhtar, Garp edebi eserlerini ise Hamdi Bey tanıtmıştır. Birçok yeniliği ortaya koyan Ahmed Midhat Efendi, özellikle Hasan Mellah eseri ile Fransız edebiyatı çizgisini üst noktaya taşımıştır. Bu eserinde Le Comte Monte Cristo’yu (Monte Kristo Kontu) okuduktan ve sonrasında kendisinde uyanan düşüncenin etkisi göze çarpmaktadır. Tanzimat edebiyatında mensup olan yazarların üslubunda yavaş yavaş oluşan sadelik de, Fransız edebiyatının etkisiyle olmuştur.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat Akımları; Türk Edebiyatı; Tanzimat Dönemi Türk Romancılığı; Türk Hikayeciliği; Fransız Edebiyatı; Ahmed Midhat Efendi

Tam Metin:

PDF