Münchengraetz Muahedesi

Şinasi ALTUNDAĞ

Öz


18  Eylül 1833 tarihinde Avusturya ve Rusya arasında imzalanan Münchengrâtz Muahedesi (Antlaşması) konu itibariyle doğrudan "Şark Meselesini" ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nu ilgilendirmektedir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Devleti-Dağılma Dönemi; Doğu Sorunu; Mısır; XIX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi; Avusturya-Rusya Antlaşmaları

Tam Metin:

PDF