Coğrafyanın Bugünkü Anlamı

Niyazi ÇITAKOĞLU

Öz


Bilimleri sınıflamak, sınırlarını ortaya koymak keyfi olamaz. Ayrıca bilimler arasındaki ilişki kaçınılmazdır ve sistematik bilgilere kuvvetle dayanan coğrafya ile diğer bilimler arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur. Coğrafya, diğer bilimlerle bu sıkı bağlılığı yüzünden uzun zaman yanlış anlaşılmış, diğer bilimlerin sonuçlarını toplayan bir bilim olarak nitelendirilmiştir. "Diğer bilimlerin sonuçlarını toplamaktan başka bir şey yapmıyor" ifadesinin etkisiyle, coğrafya, sevilmeyen ve güç sayılan bir bilim olarak tanınmıştır. Temelindeki bu eksikler sebebiyle, tam olarak anlaşılamayan coğrafya, Rönesans ile birlikte yeni bir sürece girmiş ve bugünkü anlamını almaya başlamıştır. Coğrafya’nın bugünkü anlamını, yeryüzünü birçok yörelere bölen ve her yöreyi insanların doğal yaşam alanı olarak araştıran bir bilim dalı olarak ifade etmek mümkündür. Günümüzde bir bilim dalı olarak özünü bulan ve birçok alt birime ayrılmış coğrafya, özü itibariyle bilimler arasında önemli bir yer tutmakta ve insan yaşamında önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Bilimlerin Sınıflandırılması; Coğrafya Bilimi

Tam Metin:

PDF