T’ang Hanedanlığının Büyük Türk Generali Pu-Ku Huai-En

Tilla Deniz BAYKUZU

Öz


Pu-Ku Huai-en T’ang Hanedanlığı’nın yükselme dönemindeki en önemli komutanlardan biri olup Türk asıllıdır. Birinci Göktürk devletinin yıkılışından sonra Çin hâkimiyetini kabul eden birçok Türk boyu gibi Pu-ku boyu da Çin’in egemenliğine girmiştir. Pu-ku ailesinin bir kısmı Çin’e yerleşmiştir. İşte bu aileden olan Pu-ku Huai-en Çin ordusunda göreve atanmış ve zamanla Başkomutan Yardımcılığına kadar yükselmiştir. Türk tarihi açısından An Lu-shan isyanının bastırılmasında Uygurlara komuta etmesi, Bögü Kağan’ın kayınpederi olması ve Uygurların Çin seferinden vazgeçmelerini sağlaması açısından önemli bir şahsiyettir. Onun biyografisinden T’ang Hanedanlığının kozmopolit yapısını, bu yapıda Türk boylarının yeri, An Lu-shan İsyanı’nın yıkıcılığını ve Uygurların Çin üzerinde üstünlük kurmalarının sebeplerini görmek mümkündür.

Anahtar Sözcükler


Pu-ku Huai-en; T’ang Hanedanlığı; An Lu-shan; Uygurlar; Bögü Kağan

Tam Metin:

PDF