Aedes Luventatis: Gençlik Tanrıçesinin Tapınağı

Georg ROHDE, Azra ERHAT (Çev.)

Öz


Monumentum Ancyranum’da, Augustus’un yeniden inşa ettirdiği tapınaklar arasında luventas tapınağının da bulunduğu söylenir. Bahsi geçen tapınağın Capitolium’daki Minerva tapınağında bulunan küçük tapı yeri olmadığı bellidir. Aedicula denilen böyle küçük bir tapı yerine aedes denemezdi. Monumentum Ancyranum’da bahsi geçen tapınak, M.Ö.191 yılında, yani Magna Mater tapınağının da kurulduğu yılda, Circus Maximus’ta takdis edilen luventas tapınağıdır. Eski luventas tapınağı, M.Ö. 16'da, Augustus, üvey oğlu Tiberius ile birlikte Galya’ya gitmek üzere yola çıktıkları günün gecesi yanmıştı. Augustus’un, tapınağı ne zaman yeniden yaptırdığı bilinmiyor. Ancak bu tapınağın ilk yapılışını, eşi Livia’nın ailesinden olan M. Livius Salinator’a borçlu olduğu düşüncesi Augustus’un bu kararına tesir etmiştir. Bu tapınak, bir kumandanın savaş esnasında adadığı bir adağı yerine getirmek için kurulmuş büyük ve önemli tapınak grubuna girmektedir.

Anahtar Sözcükler


Roma Tarihi; Tapınaklar; Aedes Luventatis