Yayımlar Üzerinde

Reşat İZBIRAK, Behice SADIK BORAN, Niyazi BERKES, Muzaffer Ş. BAŞOĞLU, Saadet ÇAĞATAY, Saim Ali DİLEMRE, Mustafa Selçuk AR, Akdes Nimet KURAT

Öz


Bu bölümde aşağıdaki yayınlar tanıtılmıştır.

• Coğrafya Araştırmaları. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Neşriyatı 2.

• Sosyoloji Dergisi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Semineri Tetkik ve Araştırmaları, 1942.

• Mehmet Ali Sebük. Kriminoloji. Ankara: Türk Hukuk Kurumu, 1942.

• F. C. Bartlett. Hatırlama (Remembering) Tecrübî ve Sosyal Psikoloji Alanlarında Bir Araştırma (A Study in Experimental and Social Psychology). Cambridge Üniversitesi Matbaası, 1932.

• A. von Gabain. Eski Türkçe Gramer (Alttûr- kische Grammatik). Leipzig: Harrassowitz, 1941.

• B. Hrozny. Önasyanın En Eski Tarihi (Die alteste Geschichte Vorderasiens). Prag, 1940.

• H. Th. Bossert. Eski Anadolu (Altanatolien). Berlin, 1942.

• Georg Vernadsky. Rusyanın Siyasî ve Diplomatik Tarihi (Political and Diplomatic History of Russia). London: William and Norgate Ltd. 1937.


Anahtar Sözcükler


Coğrafya Araştırmaları; Sosyoloji Dergisi; Kriminoloji; Hatırlama (Remembering) Tecrübî ve Sosyal Psikoloji Alanlarında Bir Araştırma; Eski Türkçe Gramer; Önasyanın En Eski Tarihi; Eski Anadolu; Rusyanın Siyasî ve Diplomatik Tarihi

Tam Metin:

PDF