I. Abdülhamid Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi

Müjgan CUNBUR

Öz


Makalenin içeriğini, Türk-Osmanlı tahtının 27. hükümdarı Sultan I. Abdülhamid Han’ın saltanat yılları içerisinde yaptırdığı vakıflar ve Hamidiye Kütüphanesi oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


I. Abdulhamid; Vakıflar; Hamidiye Kütüphanesi

Tam Metin:

PDF