Edebiyat Açısından Doğu ve Batı Mistisizminde Zaman Düşüncesi

Ahmet E. UYSAL

Öz


Makalede, Hint ve Yunan kültürlerinin etkisinde kalmış olan İslâm düşüncesinde "Zaman" kavramı irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat; Zaman; Doğu Mistisizmi; Batı Mistisizmi

Tam Metin:

PDF