Bursa'da Kâğıt Fabrikası Meselesi (XV-XVI. Yüzyıl)

Osman ERSOY

Öz


Makalede, Bursa'nın kâğıt tüketimini belirli yüzyıllarda nereden karşıladığını göstermek ve ayrıca bu devrin tarihsiz belgelerini filigranlardan yararlanarak tarihlemede araştırıcılara yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Kağıt Fabrikası; Kağıthane; Bursa; XV-XVI. Yüzyıl

Tam Metin:

PDF