Bismarck’ın Osmanlı İmparatorluğunu Taksim Fikri

Bekir Sıtkı BAYKAL

Öz


Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde, başta Hersek (Bosna-Hersek) olmak üzere meydana gelen isyanlar ele alınmıştır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun bu isyanlara önem vermemesi ve diğer komşu ülkelerin bu isyana destek vermesiyle ortaya çıkan siyasi boşluklar ve fırsatlar bağlamında, dönemin önemli siyasetçilerinden olan Bismarck’ın Avusturya-Macaristan ve Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu’nun, özellikle Avrupa’daki topraklarının paylaşılması ile ilgili görüşleri ve girişimleri konu edilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı İmparatorluğu; Balkanlar; Balkan İsyanları; Bosna-Hersek; Berlin Antlaşması; Rusya