Denüdasyon Yüzeylerinin, Bilhassa Peneplenlerin Uzay İçindeki Durumunun Tam Belirtilmesi İçin Metod

Harald SVENSSON, Oğuz EROL (Çev.)

Öz


Makalede, denüdasyon yüzeylerinin, özellikle peneplenlerin uzay içindeki durumunun tam belirtilmesi için hazırlanan metod hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Denüdasyon; Coğrafya; Uzay; Peneplen

Tam Metin:

PDF