Hürlük

Olivier LACOMBE, Mehmet KARASAN (Çev.)

Öz


Hürlük, insanın, tabiatının olgunlaşmasına, yükselmesine çalışabileceğini bilmektir. Hürlüğün kökü, temeli, aklın zenginleşmesidir. Dünyanın ve insanın ilerlemesi ancak bilimle olacaktır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Özgürlük; Tabiat; Bilim