Pançatantra

Abidin İTİL

Öz


Makalede, Indu Shekhar'ın Pançatantra çevirisi incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Kelile ve Dimne; Masallar; Hikayeler; Pançatantra

Tam Metin:

PDF