Leonardo da Vinci: 1452-1519

Suut Kemal YETKİN

Öz


Leonardo da Vinci, Rönesans döneminin en önemli bilim ve sanat adamlarından biridir. Çalışmada, da Vinci’nin bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri ve prensipleri tanımlanmakta, Leonardo da Vinci’nin yaşamı ve sanatı arasındaki bağlantı da anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Rönesans; Ortaçağ Avrupa Bilimi; Rönesans Sanatı; Rönesans Dönemi Resmi; İtalyan Sanatı; Leonardo da Vinci

Tam Metin:

PDF