Bugünkü İngiliz Şiiri

A. R. HUMPHREYS, Pervin ADATAŞ (Çev.)

Öz


Çalışmada, II. Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler ışığında günümüz İngiliz şiirinin durumu ve değişimi ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Edebiyatı; İngiliz Şiiri; Avrupa’da Şiir; II. Dünya Savaşı