Sümerler

Benno LANDSBERGER, Mebrure OSMAN TOSUN (Çev.)

Öz


Sümerler, Güney Mezopotamya’da ilk kentsel uygarlıktır. Ayrıca yazı ve astronomi, ilk kez Sümerler tarafından ortaya çıkmıştır. Çalışmada, Sümerlerin kültür üstünlükleri ele alınmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İlkçağ Uygarlıkları; Mezopotamya Uygarlığı; Babil; Sümerler; Sümer Uygarlığı