Eski Mısır’da Bilim ve Teknik

Celal SARAÇ

Öz


Eski Mısır, bilim, tıp ve matematik alanlarında icat ve gelişmelerin en üst düzeyde olduğunu göstermesi açısından önemli bir dönemi ifade etmektedir. Çalışmada, Eski Mısır’da icatların ve yeni tekniklerin neler olduğu ve hangi alanlarda uygulandıkları, örnekler ve belgelerle açıklanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Mısır Uygarlığı; Eski Mısır; Matematik; Astronomi; Takvim; Tıp

Tam Metin:

PDF