Budizma’nın Menşei ve Özü

Walter RUBEN

Öz


Çalışmada, Budizm’deki düşünce ve prensiplerinin neler olduğu ve bunların evrensel olarak neleri öne çıkardıkları anlatılmakta, Budizm’in nasıl oluştuğu ve hangi ilkeleri içerdiği konu edilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Dinler Tarihi; Din Felsefesi; Buda; Ruh; Budizma