Doğu Türk ve Moğul Folklorundaki "Edrene" Kelimesine Dair

Abdülkadir İNAN

Öz


Makalede, Kazak-Kırgız, Kalmuk-Moğol manzum hikâyelerinde, kahramanların yay’ını, Başkurt lehçesinde ise genellikle bir çeşit yay anlamını ifade eden “edrene” kelimesinin kökeni tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Hikâyeler; Doğu Türk Hikâyeleri; Moğol Hikâyeleri; Kazak-Kırgız Hikâyeleri; Kalmuk-Moğol Hikâyeleri; “Edrene” Kelimesi; Başkurt Lehçesi; Edirne

Tam Metin:

PDF