Köy Enstitülerimizde Eğitim ve Öğretim İlkeleri

İsmail Hakkı TONGUÇ

Öz


Çalışmada, köyleri şekillendiren ve tanımlayan ekonomik, kültürel ve sosyal unsurlar ele alınmakta, ayrıca köylerde yürütülen ekonomik faaliyetlerin toplumun temel gereksinimlerinden olan eğitim ile olan bağlantısı vurgulanmakta ve köylerdeki eğitimin kural, ilke, ders programı, uygulama ve çalışmalardan bahsedilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Eğitim; Türk Eğitim Tarihi-Cumhuriyet Dönemi; Köy Enstitüleri; Kırsal Yaşam-Eğitim; Politeknik Eğitim

Tam Metin:

PDF