Yayımlar Üzerinde

Ali TEOMAN, Pertev Naili BORATAV, Melahat ÖZGÜ, Halil İNALCIK, Halil DEMİRCİOĞLU, Wolfram EBERHARD, İkbal BERK (Çev.), Reşat İZBIRAK

Öz


Bu bölümde aşağıdaki yayınlar tanıtılmıştır.

• Suut Kemal Yetkin. Edebî Meslekler. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1941.

• İsmail Habib. Edebiyat Bilgileri. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1943.

• Ibsen. Nora, Yahut Bir Bebek Evi. Çeviren: Cevat Memduh Altar. İstanbul: Maarif Matbaası, 1942.

• Yusuf Hikmet Bayur. Türk İnkılâbı Tarihi. Cilt I. İstanbul, 1940. Cilt II, kısım I, II. Ankara, 1943.

• Max Pfannenstiel. Anadolu'nun Eski Taş-Devri Kültürleri. Berlin, 1941.

• B. Karlgren. İlk Tongso’n Kültünün Tarihi (The date of the early Dong-so’n culture). The Maseum of Far Eastern Antiquities, Stockholm No. 14, 1-29; 1943.

• Tevfik Dündar. Tunceli İle Çevresindeki Üç Vilâyetin Ziraî Durumu ve Gelişme İmkânları. İstanbul: Kenan Matbaası, 1943.


Anahtar Sözcükler


Edebî Meslekler; Edebiyat Bilgileri; Nora, Yahut Bir Bebek Evi; Türk İnkılâbı Tarihi; Anadolu'nun Eski Taş-Devri Kültürleri; İlk Tongso’n Kültünün Tarihi; Tunceli İle Çevresindeki Üç Vilâyetin Ziraî Durumu ve Gelişme İmkânları

Tam Metin:

PDF