Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları

Ahmet UYSAL

Öz


Makalede, Anglo-Saxonca metinlerde "Zaman" kavramı üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Edebiyatı; Zaman Kavramı