Türkiye'de Yağmur Duası

Orhan ACIPAYAMLI

Öz


Makalede, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de ihtiyaç duyulan yağışı sağlamak için yapılan bir yağmur duası töreni anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Yağmur Duası; İnanışlar

Tam Metin:

PDF