Bir Başyapıt Olarak Dziady III (Atalar III)

Emrah GAZNEVİ

Öz


XIX. yüzyıl siyasi tarihi pek çok Avrupa devleti için bir dönüm noktası oluşturmanın yanı sıra edebiyat ve sanat sahnesinde de önemli değişikliklere ev sahipliği yapmıştır. Öyle ki, yeni bir akımın doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu yeni akım, klasisizme karşı tepki olarak doğan, onun tüm programlarını, ilkelerini reddeden romantizmdir. Bu akımın ve genel olarak Polonya edebiyatının en önemli şairlerinden biri de, Adam Mickiewicz'tir. Özellikle Dziady (Atalar) başlıklı yapıtı esaret altındaki ulusunun umutlarını yeniden lizlendirmek için kaleme alınmış olması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, çağın şairi Mickiewicz'in, Atalar'da, ulusunun duygularına nasıl seslendiği, ortaya koyduğu yeni kavramlar, dini yaklaşımı ve bağımsızlık mücadelesinde yapılması gerekenleri ulusuna şiir aracılığıyla nasıl ilettiği ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler


Polonya; Edebiyat; Toplum; Romantizm; Mesihçilik; Polonya'nın Bağımsızlığı; XIX.Yüzyıl

Tam Metin:

PDF