Ayatekla Kilisesi’nden Çıkarılan İskeletin Tetkiki

Refakat ÇİNER

Öz


Makale, Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine, Dr. Refakat Çiner’in, İçel iline bağlı Silifke’de bulunan Ayatekla Kilisesi’nden çıkarılan iskeletin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Laboratuvarı’nda incelenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Ayatekla Kilisesi; İskeletler; Antropoloji; Paleoantropoloji

Tam Metin:

PDF