1560 Tarihinde Anadolu'da Yiyecek Maddeleri Fiyatlarını Gösteren Bir İran Elçilik Hey'eti Masraf Defteri

Şerafettin TURAN

Öz


Makalede, Osmanlı Padişahlarına gönderilen elçiler için yapılan törenlerin masraflarını gösteren masraf defteri incelenmektedir. Bu defter, geçici görevle gelen bir İran elçilik heyetine yapılan yol masraflarını içermektedir. İstanbul Başbakanlık Arşivi'ndeki Tapu Defterleri arasında 426 No. ile kayıt edilmiş bulunan bu defter, küçük boyutta 16 varaktan oluşmaktadır; defterde hangi yıla veya hangi elçiye ait olduğunu gösteren bir kayıt bulunmamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Tarihi; Elçiler; Masraf Defterleri; İran Elçilik Heyeti

Tam Metin:

PDF