Aurora Caceres'in (1877-1958) La Rosa Muerta (Solan Gül) Adlı Eserinde Modernist Unsurlar ve Hasta Kadın Bedeni

Julia MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Öz


Perulu kadın yazar Zoila Aurora Caceres gibi değişik edebi dönemlerdeki Kanonlara isimleri eklenen ve tanınmaya başlanan kadın yazarların isimleri her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma yazarın La Rosa Muerta (1914) (Solan Gül) adlı romanının Latinamerikadaki modernist akıma ait olduğunu gösteren kosmopolit, egzotik ve oryantal olan şeylere, lükse ve giyime düşkünlük, kendini tehdit altında hisseden özne, Paris şehrinin tercih edilmesi, biçem özellikleri ve diğer insanlardan farklı bir duyarlılığın gösterilmesi gibi unsurları incelemektedir. Ayrıca, bir kadın olarak modernist kadın yazarların bedene yaptıkları vurgu da ele alınmış, romanın merkezini oluşturan bedenin önemi ve hastalık yüzünden bozulması, kadının aktif cinsel rolünün değişimi ve ataerkil düzen tarafından önerilen eve hapsedilmiş pasif kadın rolünün reddedilmesi gibi unsurlara da yer verilmiştir

Anahtar Sözcükler


Modernist Kadın Yazarlar; Latin Amerika'da Modernizm Akımı; Aurora Caceres; La Rosa Muerta (Solan Gül); Kadın Bedeni; Beden ve Hastalık; Modernist Unsurlar; Kadın Karakterler