Söz Söyleme Sanatının Tarihsel Gelişimi

Nevin SELEN

Öz


Makalede, söz söyleme sanatının Yunanistan’daki  tarihi gelişimi incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Konuşma Sanatı; Hitabet; Yunanistan

Tam Metin:

PDF