Hiciv Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Yüksel BAYPINAR

Öz


Makalede, konu; Batı dillerinde hiciv anlamına gelen "satire" kelimesinin kökeni ve tarih boyunca geçirdiği evrimi, Hicvin Amacı, Hicvin Anlatım Unsurları, Hicvin Etkenliği Sorunu, Hiciv Yazarının Toplumdaki Yeri başlıklarında incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Hiciv; Hiciv Anlatım Unsurları; Hiciv Yazarları

Tam Metin:

PDF