Aragon’un Corbin’den Esinlenmesi

Jacques HURÉ

Öz


Louise Aragon’un 1963 yılında yayımlanan ve Doğu kültürüne ait bir aşk hikâyesi olan Leyla ile Mecnun’un serüveninden esinlenerek bir araya getirdiği şiirlerden oluşan, Le Fou d’Elsa (Elsa’nın Delisi) başlıklı yapıtı, şairin doğu mistisizmine duyduğu ilgiyi göstermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Şiirlerde dekor olarak Endülüsler döneminde Mağribî şehri olan Granada’nın (Gharnata) seçildiği yapıtta, şairin bazı doğu temelli kaynaklardan faydalandığı görülmektedir. Henry Corbin’in, İbn-î Sina’yı anlattığı, bununla birlikte önemli bir doğu klasiği olan Hayy bin Yakzan adlı yapıtın çevirisinin de yer aldığı Avicenne et le récit visionnaire başlıklı iki ciltlik çalışması da bu kaynaklardan biridir.

Anahtar Sözcükler


Benzerlik; Doğu; Batı; Gökyüzü; Gezegenler