Taş Devirleri Sanatında Teknik ve Stil

Işın YALÇINKAYA

Öz


Makalede, taş devirleri sanatında teknik ve stil sorunları anlatılmıştır. Taş devri sanatı, sanat evriminin ilk aşamasıdır. Sosyal hayatın çeşitli ulamlarında etken olan moda, sanat için de geçerlidir. Bu nedenle sanatın birbirini izleyen ve devreden aşamalardan geçmesi de doğaldır.

Anahtar Sözcükler


Taş Devri; Sanat; Teknik; Stil

Tam Metin:

PDF