Çayeli ve Pazar İlçelerinin Ekonomik Yapısı

Alâeddin TANDOĞAN

Öz


Makale, 1965-1970 yılları arasında beş sene süre ile araştırılan,  Çayeli ve Pazar ilçelerinin ekonomik yapısı, arazi yapısı ve iklim koşullarını içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Çayeli; Pazar; Ekonomi; İklim

Tam Metin:

PDF