Milliyetçiliğimiz ve Türk Gençliği

Şevket Aziz KANSU

Öz


II. Ankara Üniversitesi Haftası'nda Antakya Halkevi'nde 10 Eylül 1943 tarihinde verilen ilk konferans metnidir.

Anahtar Sözcükler


Konferans; Ankara Üniversitesi Haftası

Tam Metin:

PDF